Photo byNASAonUnsplash
Väntelista

22 mars 2023 09:00-16:00Wood Hotel Skellefteå

Photo byNASAonUnsplash

PROGRAM

8.30-9.00 Registrering, kaffe och mingel

*

Från AI och high-tech till återvinning och energieffektivisering – aktuella innovationsprojekt inom ProcessIT

Hur AI gör det möjligt att konversera med maskiner
Fredrik Sandin och Karl Löwenmark, Luleå tekniska universitet berättar om hur SCA, Smurfit Kappa och SKF använder AI för interaktivt beslutsstöd för underhåll inom projektet Knowit FAST. 

Från gammalt skrot till nytt stål – Ny teknik för stålåtervinning
Anton Koval, Luleå tekniska universitet, berättar om hur projektet Optiscrap använder avancerad mätteknik i kombination med robotik för att uppgradera skrotflöden. 

Positioning as a service in underground mines – is it possible? 
Christoforos Kanellakis, Luleå tekniska universitet om hur AI-algoritmer för att positionera mobila maskiner i underjordsgruvor: Erfarenheter från projektet NEXGEN SIMS fältförsök i Sverige och Tyskland tillsammans med Ericsson, Epiroc och K+S. 

Reinventing a traditional and classical process - The Wooddee project
Khalid Atta, Luleå tekniska universitet, berättar om energieffektivisering av virkestorkar.

Mingel och förmiddagsfika

*

Vad kan livsmedelsproduktion och processindustri lära av varandra?

Keynote: Ingen grön omställning utan digitalisering och automation - Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena. 
Livsmedelsproduktion räknas som Sveriges tredje största industrigren och Kerstin Eriksson från branschföreningen Sweden Food Arena berättar om de utmaningar som livsmedelsindustrin identifierat och vilka möjligheter de ser med ökad digitalisering och automation. 

Avancerad bildbehandling möjliggör effektiviseringar i produktion
Lär domar från matproduktion, Ulf Andersson, Process IT Innovations.

Avancerad bildbehandling möjliggör effektiviseringar i produktion lärdomar från matproduktion
Svensk skogsnäring planterar uppemot 400 miljoner skogsplantor varje år och Ole Norberg från Umeå universitet berättar hur hyperspektral avbildning framgångsrikt används för att optimera produktion av skogsplantor.

Lunch

*

Rätt kunskap och kompetens för den industriella transformationen – så satsar norra Sverige

Moderator: Martin Karlsson, Northvolt

Umeå universitets roll i den samhällsutveckling som sker i norr
Hur ger man forskningsbaserad kvalitetsutbildning i en allt mer snabbföränderlig värld? Fredrik Georgsson, Umeå universitet berättar om arbetet att säkra de långsiktiga kompetensbehoven för en hållbar grön omställning

Vilka förmågor och kunskaper behöver framtidens gruvarbetare i sin vardag?
Elektrifiering och automation förändrar kompetenskraven i gruvindustrin fundamentalt. Annika Pekkari, Luleå tekniska universitet berättar om insikter från tiotalet internationella gruvföretag genom projektet NexGen SIMS. 

*

Resilienta värdekedjor – hur motståndskraftig är europeisk råvaruförsörjning?

Magnus Ericsson, RMG Consulting och adjungerad professor i mineralekonom Luleå tekniska universitet.

Mingel och eftermiddagsfika

*

Så leder norra Sverige i den industriella omställningen

Energiomställning i vår region
Stefan Skarp berättar om några av de utmaningar och möjligheter Skellefteå Kraft ser i den energiomställning som pågår i norra Sverige.

Globala trender inom industrin
Sofia Lindholm, VP för Manufacturing North, berättar om de globala trenderna och deras påverkan på industriföretag och på samhället, särskilt när det gäller hållbarhet.

Sammanfattning och avslutning

*

ProcessIT Innovations bjuder även in till middag kl 19.00 den 21 mars 2023 på restaurang Mandel i Skellefteå.

Tillsammans med lokala och nationella partners bedriver ProcessIT Innovations samverkan inom forskning, utveckling och innovation som främjar den digitala transformationen och näringslivets klimatomställning. Under vår årliga konferens samlas representanter från Sveriges största industribolag, samt ledande forskare och leverantörer inom digitalisering och automation för att nätverka samt dela med sig av det senaste från processindustrin.

Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.